Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για την επιχείρηση GREY BLUE HOTELS SERVICES ΜΟΝ ΙΚΕ και έχει συνταχθεί σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 679/2016/ΕΕ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας, και αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του ζητήματος της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διασφάλισης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών μας με απώτερο σκοπό την αποφυγή επιπτώσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την έλλειψη συμμόρφωσης με τον ΕΚ.

Η σύνταξη και κοινοποίηση της συγκεκριμένης Πολιτικής Απορρήτου έχει ως στόχο την περιγραφή και εξήγηση των πρακτικών μας σχετικά με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε τους διαδικτυακούς τόπους των ξενοδοχείων μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας εγγράφως ή προφορικώς, και των στοιχείων που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε μία από τις εγκαταστάσεις μας, ή στοιχείων που προέρχονται από άλλες πηγές.

Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή/και με τη συγκατάθεση σας στην παρούσα Πολιτική, π.χ. στο πλαίσιο της εγγραφής σε κάποιο προϊόν ή τις υπηρεσίες μας, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών στοιχείων που πραγματοποιείται από εμάς για λογαριασμό και σύμφωνα με οδηγίες τρίτων μερών, όπως αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, εταιρείες που οργανώνουν ή προσφέρουν ταξιδιωτικά πακέτα, συνεργάτες marketing ή εταιρικοί πελάτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στα προσωπικά στοιχεία που αφορούν πελάτες και άλλα άτομα με τα οποία συναλλασσόμαστε ή μας επισκέπτονται, καθώς και στη διαχείριση αυτών των προσωπικών στοιχείων με οποιαδήποτε μορφή: προφορικά, ηλεκτρονικά ή γραπτά.

Η παρούσα Πολιτική υλοποιεί τη δέσμευσή μας για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων και έχει υιοθετηθεί από όλες τις ξεχωριστές και διακριτές νομικές οντότητες που εμπλέκονται στη διαχείριση, τη λειτουργία, τη δικαιόχρηση, την ιδιοκτησία ή/και την παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου Delphi Art Hotel.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

 • Ονοματεπώνυμο, φύλο, προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία επικοινωνίας στην εργασία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τίτλος θέσης εργασίας, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα, εικόνα, στοιχεία διαβατηρίου και βίζας.
 • Πληροφορίες διαμονής πελατών, στις οποίες περιλαμβάνεται το ξενοδοχείο όπου έχετε διαμείνει, οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των οποίων έγινε χρήση, τυχόν ειδικά αιτήματα, παρατηρήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβάνονται οι προτιμήσεις δωματίων και διακοπών), οι κληθέντες αριθμοί τηλεφώνου και τα ληφθέντα μηνύματα φαξ και τηλεφωνικά μηνύματα.
 • Πληροφορίες των οχημάτων που χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στις εγκαταστάσεις μας.
 • Kάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την ικανοποίηση ειδικών αιτημάτων (π.χ. καταστάσεις υγείας που απαιτούν ειδικές συνθήκες διαμονής ή υπηρεσίες).
 • Στοιχεία, σχόλια ή περιεχόμενο που παρέχετε σχετικά με τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την προώθηση πωλήσεων που μας γνωστοποιείτε με τη συμμετοχή σας σε έρευνες, κληρώσεις, διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες ή μέσω ιστοχώρων και εφαρμογών δικών μας ή τρίτων.
 • Πληροφορίες που συλλέχθηκαν ενώ βρισκόσασταν στο ξενοδοχείο μας μέσω της χρήσης κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, συστημάτων Internet (συμπεριλαμβανομένων ασύρματων δικτύων που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή σας, την έξυπνη ή κινητή συσκευή σας ή την τοποθεσία σας), κλειδιών τύπου κάρτας και άλλων συστημάτων ασφαλείας.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της χρήσης του site
 • Στοιχεία επικοινωνίας και σχετικά στοιχεία που αφορούν τους εργαζομένους εταιρικών λογαριασμών και τους προμηθευτές, καθώς και άλλα πρόσωπα με τα οποία συναλλασσόμαστε (π.χ. ταξιδιωτικοί πράκτορες ή διοργανωτές συναντήσεων και εκδηλώσεων).
 • Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στοιχεία σχετικά με την πίστωση των πελατών.

Εκτός από τα στοιχεία που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, έχουμε τη δυνατότητα να συνάγουμε στοιχεία σχετικά με εσάς από τις πληροφορίες που μας έχετε ήδη παρέχει κατά την άφιξή σας, κατά τη διάρκεια των συναλλαγών μας με εσάς, ή σε σχέση με υπηρεσίες που σας παρέχονται στις εγκαταστάσεις μας.

Επιπροσθέτως, είναι πιθανή η συλλογή στοιχείων για εσάς από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων από τους συνεργάτες μας στις αερογραμμές και τις κάρτες πληρωμής και άλλους συνεργάτες μας, στοιχείων από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας σε αυτές τις υπηρεσίες, και από άλλες πηγές τρίτων μερών που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να μοιραστούν μαζί μας τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε αυτά τα στοιχεία (και είναι πιθανό να επισυνάψουμε αυτά τα στοιχεία στα άλλα στοιχεία που διατηρούμε για εσάς στο αρχείο μας) για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε ή συλλέγουμε θεωρούνται Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, δηλαδή προσωπικά στοιχεία, από τα οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε ή να συνάγουμε πληροφορίες όπως φυλετική ή εθνική καταγωγή ενός ατόμου, πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκευτικές ή άλλες συναφείς πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους συνδικάτου ή επαγγελματικού συλλόγου, φυσική ή ψυχική υγεία ή κατάσταση, ιατρικές θεραπείες, γενετικά δεδομένα, σεξουαλική ζωή ή δεδομένα δικαστικής φύσης (στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες που αφορούν τη διάπραξη ή την πιθανολογούμενη διάπραξη ποινικού αδικήματος). Επεξεργαζόμαστε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα της δικαιοδοσίας σας μόνο, εάν και στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Όταν αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική, παραχωρείτε, στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, τη ρητή και γραπτή σας συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που παρέχετε στο ξενοδοχείο Delphi Art Hotel και τα οποία θεωρούνται Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία. Με εξαίρεση στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε στη στο ξενοδοχείο Delphi Art Hotel κανένα από τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα σας, και εάν δεν το επιθυμείτε, αυτό δεν θα εμποδίσει την αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών από το ξενοδοχείο Delphi Art Hotel.

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία ανηλίκων. Ως γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, μην επιτρέπετε στα παιδιά σας να υποβάλλουν προσωπικά στοιχεία χωρίς την άδειά σας.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με διάφορους τρόπους για την παροχή και την προσαρμογή των υπηρεσιών που ζητάτε, για την παροχή του αναμενόμενου επιπέδου φιλοξενίας στα δωμάτια και σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, για την προώθηση του marketing και των πωλήσεων και όπως καθορίζεται παρακάτω με περισσότερες λεπτομέρειες. Για την επεξεργασία της κράτησής σας συλλέγουμε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση, τα στοιχεία πληρωμής καθώς και τα στοιχεία ταξιδιωτικών εγγράφων όταν απαιτείται. Η μη παροχή των πληροφοριών αυτών οδηγεί στη μη δυνατότητα επεξεργασίας της κράτησής σας.

Επιπλέον, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν την επεξεργασία των στοιχείων σας όπου απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο.

Πιο συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε και όποτε απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία να αποκαλύψουμε συγκεκριμένα αποσπάσματα των προσωπικών σας στοιχείων για τους παρακάτω λόγους:

 1. Για την ολοκλήρωση και την παροχή της online κράτησής σας.
 2. Παροχή και χρέωση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και των άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.
 3. Ανταπόκριση σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών τρίτων (όπως εστιατορίων και παρόχων μεταφοράς).
 4. Παροχή του προγράμματος τακτικών πελατών του ξενοδοχείου Delphi Art Hotel
 5. Διεξαγωγή ερευνών αγοράς, ικανοποίησης πελατών και διασφάλισης ποιότητας και ενέργειες άμεσης προώθησης (direct marketing) και προώθησης πωλήσεων. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσου marketing, όπως διαφημιστικά newsletters ή άλλες προσφορές που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβάνουμε κι έναν σύνδεσμο διαγραφής, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα από εμάς στο μέλλον.
 6. Πρόβλεψη για την ασφάλεια προσωπικού, πελατών και λοιπών επισκεπτών και εντοπισμός ή πρόληψη απάτης. Για τους σκοπούς αυτούς, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, όπως στις αρχές εφαρμογής του νόμου, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και σε εξωτερικούς συμβούλους.
 7. Τήρηση αρχείων για την ορθή και συμμορφούμενη προς την Εθνική Νομοθεσία λειτουργία της επιχείρησης.

Το ξενοδοχείο Delphi Art Hotel χρησιμοποιεί και διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του Σκοπού της Επεξεργασίας.

Εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: sales@delphiarthotel.com

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρούμε το δικαίωμα της αποκάλυψης οποιουδήποτε προσωπικού σας στοιχείου σε περίπτωση που αυτό μας επιβληθεί από δικαστήριο ή μας ζητηθεί νομικώς από κρατική Αρχή ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνεται αναγκαίο για τη συμμόρφωση μας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή για την υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων μας και την προστασία της ιδιοκτησίας μας. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων που σχετίζονται με τις λογιστικές και φορολογικές μας υποχρεώσεις καθώς και τους άλλους ειδικούς νόμους περί διατήρησης αρχείων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη θα πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απόλυτα αναγκαίο ή υποχρεωτικό και πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στα ακόλουθα πεδία αναφέρονται τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία θα μπορούσαμε να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας στοιχεία και εξηγούνται οι λόγοι που θα επέβαλλαν μία τέτοια ενέργεια.

Πράκτορες, πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές μας: με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ενδέχεται να αναθέσουμε τη διεξαγωγή ορισμένων λειτουργιών ή/και την επεξεργασία ορισμένων υπηρεσιών σε τρίτους και να συνεργαστούμε με άλλες εταιρείες με σκοπό την παροχή προϊόντων, υπηρεσιών ή προσφορών, όπως να αναθέσουμε σε εταιρείες ερευνών αγοράς να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την επαφή με πελάτες με σκοπό την έρευνα αγοράς και τη διασφάλιση ποιότητας, να συνεργαστούμε με ταξιδιωτικούς πράκτορες για να τους βοηθήσουμε να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση με τις πολιτικές ταξιδιού ή τη συμμετοχή στα ειδικά προγράμματα τιμών ή για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες και να βοηθήσουμε σε άλλες υπηρεσίες των επαγγελματικών συνεργατών μας (π.χ. στην ενοικίαση αυτοκινήτου ή στις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων). Στις περιπτώσεις αυτές μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών προς εσάς από τους επαγγελματικούς μας συνεργάτες. Όταν αναθέτουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων σε τρίτους ή παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι τελευταίοι δεσμεύονται άμεσα από όρους εμπιστευτικότητας οι οποίοι τους υποχρεώνουν να προστατεύουν τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής. Γενικά, οι πάροχοι υπηρεσιών μας υποχρεούνται και οι ίδιοι να συμμορφώνονται με τις απαιτήσειςτου Ευρωπαϊκού Κανονισμούγια την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και να προστατεύουν τα προσωπικά σας στοιχεία, δηλαδή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός και αν απαιτείται από τον νόμο.

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα χρέωσης / τιμολόγησης: εάν επιλέξετε την χρήση του συνδέσμου «BOOK», για τις πληροφορίες τιμολόγησης θα ενημερωθεί ο προμηθευτής της πιστωτικής κάρτας και εάν χρησιμοποιήσετε μια εταιρική πιστωτική κάρτα, ενδεχομένως, ο εργοδότης σας. Επιπλέον, εάν συμμετέχετε σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα τιμών, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στοιχεία στον οργανισμό που παρείχε σε εσάς το ειδικό πρόγραμμα τιμών. Οι πολιτικές περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του εργοδότη σας, του ειδικού παρόχου της κάρτας σας και του εκδότη της κάρτας ισχύουν μόλις μεταβιβάσουμε τα στοιχεία σας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρόνο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας σε συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν οι ισχύοντες νόμοι απαιτούν ή επιτρέπουν τη διατήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των κρατήσεων των πελατών για δέκα έτη μετά το πέρας της διαμονής. Διατηρούμε άλλα προσωπικά δεδομένα για μικρότερα χρονικά διαστήματα αν αυτό είναι δυνατό και αν επιτρέπεται από το νόμο. Ακολούθως, τα προσωπικά σας στοιχεία καταστρέφονται κατά τρόπο που δεν θα επιτρέπει την επαναφορά ή την αναδόμησή τους.

Σε περίπτωση διατήρησης φυσικού αρχείου, τα προσωπικά στοιχεία θα καταστραφούν με ασφαλή τρόπο, όπως για παράδειγμα με χρήση καταστροφέα εγγράφων και, εφόσον είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα προσωπικά στοιχεία θα καταστραφούν με τεχνικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταγενέστερης επαναφοράς ή αναδόμησης τους.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε, επεξεργαζόμαστε και κοινοποιούμε υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το ξενοδοχείο Delphi Art Hotel εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή της πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης πληροφοριών, περιλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα και τηρούμε έγγραφες διαδικασίες για την προστασία των πληροφοριών που περιλαμβάνουν τα προσωπικά αλλά και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Εφαρμόζουμε επίσης διαδικασίες ασφαλείας και τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν στους διακομιστές μας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της εργασίας του.

Όσον αφορά τις online συναλλαγές, χρησιμοποιούμε σύγχρονη τεχνολογία για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία διαβιβάζετε σε μας μέσω του δικτυακού μας τόπου. Ωστόσο, λόγω της αυξημένης πιθανότητας «υποκλοπών» των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σας συστήνουμε να μην περιλαμβάνετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως π.χ. τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας) σε email τα οποία τυχόν μας αποστέλλετε.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλοι οι πελάτες μας από τους οποίους έχουμε συλλέξει στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας που διατηρούμε.
 • Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία ή μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε από τα στοιχεία σας που διατηρούμε.
 • Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να εμποδίσουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε για στατιστικούς λόγους και προωθητικές ενέργειες ή να εκφράσετε τη διαφωνία σας σε σχέση με συγκεκριμένους τρόπους χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να στείλουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει, σε κάποιο τρίτο μέρος. Σας παρακαλούμε να σημειώσετε, ωστόσο, ότι τα δικαιώματα φορητότητας δεδομένων ισχύουν μόνο για τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποκτήσει απευθείας από εσάς και μόνο εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή την υπογραφή σύμβασης.

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συναίνεσής σας, έχετε δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που διατηρούμε ή/και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της κείμενης νομοθεσίας, είτε λόγω έννομου ή δημόσιου συμφέροντος, έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε τη διαφωνία σας ανά πάσα στιγμή σε σχέση με αυτήν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Βασιζόμαστε σε εσάς για να διασφαλίζετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι πλήρη, ορθά και επικαιροποιημένα. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εγκαίρως για τυχούσες αλλαγές ή ανακρίβειες στα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνώντας με την ηλεκτρονική διεύθυνση sales@delphiarthotel.com. Θα χειριστούμε το αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ή με τον τρόπο κατά τον οποίο το ξενοδοχείο Delphi Art Hotel επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία ή εάν θέλετε να υποβάλετε ένα σχόλιο ή ένα παράπονο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση sales@delphiarthotel.com και θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών ή συντομότερα εφόσον είναι δυνατό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται περιοδικά. Μετά την αναθεώρηση της Πολιτικής, η τρέχουσα έκδοση θα δημοσιεύεται στον διαδικτυακό μας τόπο. Εάν έχετε εγγραφεί σε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μας, θα σας ενημερώσουμε μέσω της απoστολής σχετικού ενημερωτικού newsletter ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό η ενημέρωσή σας θα γίνεται με το άλλο μέσο επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης αναγράφεται στην αρχή του εγγράφου. Οι αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από τη δημοσίευση της στην ιστοσελίδα μας. Η χρήση της ιστοσελίδας, οποιονδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών μας, ή/και η συγκατάθεση στην ενημερωμένη Πολιτική έπειτα από τις εν λόγω αλλαγές δηλώνει την αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου από εσάς.